جدیدترین ها
Home / Tag Archives: subnet mask

Tag Archives: subnet mask

subnet mask یا زیرشبکه – آموزش مقدماتی شبکه-درس ششم

subnet mask

subnet mask : در شبکه برای نوشتن netid باید شماره شبکه را مشخص کنیم. و به جای hostid ها مقدار صفر را قرار دهیم. برای مثال آدرس 10.0.0.0 یک زیرشبکه با شماره 10 در کلاس A آدرس 151.10.0.0 یک زیرشبکه با شماره 151.10 در کلاس B و آدرس 192.10.1.0 یک …

ادامه مطلب »