جدیدترین ها
Home / Tag Archives: physical structure

Tag Archives: physical structure

ساختار فیزیکی active directory – آموزش مقدماتی شبکه – درس سی و دوم

ساختار فیزیکی

در اکتیودایرکتوری ساختار فیزیکی از ساختار منطقی جدا شده است. ساختار منطقی به منظور سازماندهی و مدیریت کاربران، گروه ها و منابع موجود در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار فیزیکی امکان بهینه سازی و مدیریت ترافیک شبکه را برای شما ایجاد خواهد کرد. ساختار فیزیکی مشخص می کند …

ادامه مطلب »