جدیدترین ها
Home / Tag Archives: آموزش مقدماتی شبکه

Tag Archives: آموزش مقدماتی شبکه

دسته بندی شبکه ها – آموزش مقدماتی شبکه-درس دوم

دسته بندی شبکه ها

در این بخش به دسته بندی شبکه ها میپردازیم. از دو دیدگاه میتوان به شبکه ها نگاه کرد: دسته بندی شبکه ها  1- چگونگی انتقال 2- مقیاس بزرگی دیدگاه اول چگونگی انتقال است که خود به دو بخش شبکه های پخش فراگیر یا Broadcast و شبکه های نقطه به نقطه …

ادامه مطلب »