جدیدترین ها
Home / ورزش و تحرک

ورزش و تحرک

مطالب ورزشی

آمادگی جسمانی: اجزاء و ترکیبات آن

آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی در بر دارنده مفاهيم گسترده است و هر کسي تعريف بخصوصي از آن ارائه مي دهد و برداشتهاي متفاوتي از اين اصطلاح دارند. در کارگاهي در آمريکا که براي مراکز کنترل بيماري بر پا شده بود آمادگي جسماني چنين تعريف شد: مجموعه اي از ويژگيهاي ذاتي و اکتسابي …

ادامه مطلب »

آشنايي با مفاهيم عمومي در زمينه آمادگي جسماني و تندرستی

تندرستی

از نظر سازمان بهداشت جهاني (WHO) تندرستی صرفا نداشتن بيماري و ضعف نيست بلکه منظور از آن سلامتي کامل جسمي، ذهني، اجتماعي و روحي است . دو هدف عمده تندرستی به تاخير انداختن مرگ و پيشگيري از بيماري است. سلامتي جسمي: به معناي نداشتن بيماري و ناتواني ، همراه با …

ادامه مطلب »