جدیدترین ها
Home / ورزش و تحرک / آمادگی جسمانی: اجزاء و ترکیبات آن

آمادگی جسمانی: اجزاء و ترکیبات آن

آمادگی جسمانی در بر دارنده مفاهيم گسترده است و هر کسي تعريف بخصوصي از آن ارائه مي دهد و برداشتهاي متفاوتي از اين اصطلاح دارند.

در کارگاهي در آمريکا که براي مراکز کنترل بيماري بر پا شده بود آمادگي جسماني چنين تعريف شد:
مجموعه اي از ويژگيهاي ذاتي و اکتسابي که توانايي اجراي حرکتي را تعيين مي کند.

سازمان بهداشت جهاني آمادگی جسمانی را توانايي اجراي کار عضلاني به صورت رضايت بخش تعريف مي کند.
انجمن آمادگی جسمانی و ورزش رياست جمهوري آمريکا تعريف ذيل را بيان داشته است:
توانايي انجام فعاليتهاي روزانه با قدرت، هوشياري و بدون خستگي بي مورد و با انرژي فراوان و لذت بودن از سرگرميهاي اوقات فراغت و توانايي روبه رو شدن با موارد اضطراري پيش بيني نشده.به هر حال هر کس در حوزه فعاليت خود به حداقل ميزان آمادگي جسماني نيازمند است و به تناسب ورزشي يا غير ورزشي بودن شخص به مقدار خاص آمادگي جسماني در آن حوزه کاري نياز دارد.
نکته مهم اينکه: آمادگي جسماني قابل ذخيره شدن نيست و تمرينات بايد بصورت منظم و دايمي استمرار داشته باشد و براي هر فردي که بخواهد در برنامه هاي ورزشي حضور داشته باشد هر روز بايد 30 دقيقه با شدت متوسط ورزش کند.

اجزاء و ترکيبات آمادگي جسماني:
آمادگي جسماني دو هدف کلي را دنبال مي کندک هدف تندستي و هدف مهارتي.
برا اين اساس (ايفرد) عوامل آمادگي جسماني را نيز به دو گروه تقسيم کرده است که عبارتند از:
با اجزا وابسته به تندرستي و اجزا وابسته به مهارت حرکتي.
در بحث تندرستي توسعه کيفيتهاي مورد نياز براي اجراي خوب عملکرد و نيز شيوه زندگي سالم مد نظر است و در بحث مهارت و يا آمادگي حرکتي، توسعه کيفيتهاي مورد نياز براي اجراي بهتر ورزشها و ديگر فعاليتهاي جسماني مورد توجه قرار مي گيرد.

در بحث تندرستي از آمادگي جسماني عواملي مانند:
قدرت عضلاني، استقامت عضلاني ، استقامت قلبي تنفسي، انعطاف پذيري و ترکيب بدن دخيل هستند
و در بحث آمادگي حرکتي يا مهارتي عواملي مانند:
سرعت عمل ، چابکي، تعادل ، توان و هماهنگي بين حرکات دخالت دارند. ورزشهايي مانند:
راهپيمايي، دويدن و قايقراني مربوط به تندرستي
و ورزشهايي مانند تنيس روي ميز ، تيراندازي با کمان ، گلف ، بدمينتون مربوط به مهارت هستند.

ناگفته نماند که برخي ورزشها به درجه بالايي از عوامل جسماني و عوامل مهارتي و يا هر دو آنها در حد قهرماني نيازمند است.

بايد هوشيار بود که وقتي برنامه آمادگی جسمانی براي افراد طراحي مي شود با توجه به سن ورزشکار و رشته ورزشي و اهدافي که دنبال مي کنند، متفاوت و متناسب طراحي کنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *